XXIII Concurs del día internacional de les dones 2016

Aquí teniu les bases del 23è concurs del día internacional de les dones 2016.

TEMA:
La Dona. Les imatges hauran de reflectir les diferents realitats de les dones a la societat.

PARTICIPANTS:
2 categories:
Joves: De 12 a 17 anys
Persones adultes: A partir de 18 anys

OBRES:
Màxim de tres fotografies per autor/a. No s’acceptaran fotografies realitzades per perso- nes diferents a l’autor/a o que no siguin de la seva propietat.
Es descartaran aquelles fotografies que no reuneixin un mínim imprescindible de quali- tat o que puguin resultar de mal gust o ofensives per els o les protagonistes de la imatge.

COM PARTICIPAR:
Les imatges hauran d’enviar-se en format JPG al correu electrònic: fotoclublallagosta@gmail.com. La resolució mínima haurà de ser de 1.024 px d’am- ple x 1.024 d’alt i la màxima de 2.000 px d’ample x 1.500 d’alt.
Al correu electrònic s’hauran d’especificar les següents dades: nom i cognom, edat, adreça, telèfon i e-mail.
No podran participar els socis ni les sòcies de Foto-Club la Llagosta.

TÈCNICA:
S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica.

INSCRIPCIÓ:
Gratuïta.

CONCURS:
Serà públic al Centre Cultural a les 19 h del dia 13 de maig de 2016.

TERMINI D’ADMISSIÓ:
Fins al 6 de maig

LLIURAMENT DE PREMIS:
El lliurament de premis s’efectuarà el mateix dia i al mateix lloc on es faci el concurs. Les persones premiades hauran d’identificar-se amb el DNI per poder recollir el premi.

EXPOSICIÓ:
S’imprimiran un total de 30 de fotografies, com a màxim, escollides pel jurat i s’exposaran al Centre Cultural a partir de l’1 de juny fins el 30 de juny de 2016. Horari: de dilluns a divendres de 17 a 20 h

JURAT:
Estarà format per socis i sòcies de Foto-Club la Llagosta.

NOTA:
Cada concursant només podrà optar a un premi
Les obres guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament i de l’entitat organitzadora. L’Ajuntament i Foto-Club la Llagosta es reserva el dret de reproducció de les obres que cregui oportunes, citant el nom de l’autor/a, sense cap tipus de benefici econòmic.
Pel fet de participar, els autors reconeixen tenir el Copyright i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i d’imatge. L’organització s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació o uti- lització de les obres.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’entitat organitzadora. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Per a més informació del concurs truqueu als telèfons: Isabel Moyano 696 886 250 y Eva Redondo 679 253 077

PREMIS:
Categoria Juvenil (de 12 a 17 anys)
1r Premi: Marc de fotografies digital
2n Premi: Dock (altaveu per smartphone) 3r Premi: Auriculars de diadema
Categoria Adulta (majors de 18 anys) 1r Premi: 100 €
2n Premi: 60 €
3r Premi: 30 €

Podeu descarregar les bases en PDF aquí.