Galería de fotografies presentades per ordre de puntuació, de mes alta a mes baixa.

Podeu veure les puntuacions i la classificació general aquí.